Diretor Administrativo Senior
TOMOHIRO KOSAKA
 

Diretor Administrativo
TAKAHIRO YAMAGUCHI

DIRETOR
SHUNJI ITO

GERENTE
MASAYA HIRAI
GERENTE
REIKO IWAI
GERENTE
SEIJI ASAKAWA

CHEFIA
NAOKI MORITA
CHEFIA
KENJI KAWAKAMI

YUTAKA KAJINO
JAQUES YAMAZAKI
ANA KAWAKAMI
WILLIAN WASHIMA
PRISCILA ITO

RYO TAKASHIMA
ADRIANO KIMURA
JUNKO FUKUSHIMA

SAMANTA HAYASHI